Plastyka / Malarstwo

Anna WitekAnna Witek - w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury od 2000 roku.
Debiutowała wystawą rysunku w 2001 roku w Spółdzielczym Domu Kultury.
Maluje od 2003 roku - uczucia i emocje.

Zdobyła 4 wyróżnienia i II nagrodę w kolejnych edycjach Ogólnopolskich Prezentacjach Twórczości (2009).
W 2005 roku II Nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.
Od 2005 uczestniczy w corocznych plenerach malarskich w regionie, wystawach zbiorowych.
Od kilku lat przekazuje na licytację obrazy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Świdniku oraz na aukcje na rzecz dzieci chorych na białaczkę (Lublin).
Przekazuje swoje prace Urzędowi Miasta w Świdniku oraz Starostwu Powiatowemu w Świdniku.
Uczestniczyła w wieczorach poezji Związku Emerytów i Rencistów oraz w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku, a także w organizowanych przez te instytucje warsztatach poetyckich.

Na prośbę p. Urszuli Radek (Komitet Solidarni SOS w Świdniku) kilka prac podarowała do restauracji w Krasnobrodzie i pensjonacie Pszczelin.
Kilka jej obrazów zagraniczni goście p. Urszuli Radek zabrali do Danii.

Od lat pomaga w przygotowaniu wystaw (malarskiej i foto) towarzyszących corocznym Prezentacjom.
Prowadziła pogadanki na temat malarstwa dla dzieci w przedszkolu w Świdniku nr.3.

Od grudnia 2012 roku - członek Zarządu RSTK.
Od lipca 2015 członek Komisji Rewizyjnej RSTK.
Luty 2014 - wystawa indywidualna w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie.
Luty 2015 - wystawa zbiorowa w DK LSM w Lublinie.

Zawsze uśmiechnięta i w dobrym humorze. Posiadaczka dwóch kotów.