Plastyka / Malarstwo

Maria Szczesna JeleniewskaMaria Szczęsna-Jeleniewska - malarka, poetka.

Tworzy ikony metodą decoupage, twórczość plastyczną urozmaica wieloma technikami: akrylem, plasteliną, grafiką.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w dziedzinie plastyki i malarstwa.