Plastyka / Malarstwo

karol myszkowskiKarol Myszkowski - o sobie mówi: "od najmłodszych lat miałem kontakt z farbami i malowaniem - mój tato był malarzem - amatorem, brat taty - nauczycielem rysunku.
Prawdziwa przygoda z malowaniem zaczęła się ponad 40 lat temu"
Jednak dopiero na emeryturze malarstwo stało się jego hobby i sposobem na wypełnienie życia.

Próbuje się odnaleźć w różnych technikach malowania - jednak najpewniej czuje się w akwarelach.
Jego inspiracją są obrazy Iwana Szyszkina, "Cara lasu" - jego wrecz fotograficzne odwzorowanie natury nie znajduje godnych nasladowców.