Literatura

Jerzy Jarosz "Piszę od jedenastu lat, choć pierwszy wiersz napisałem mając lat 14" - tak o sobie mówi Jerzy Jarosz.

Pierwszy tomik wierszy pt. "W miłości nadzieja" swoim wstępem opatrzyła mgr Elżbieta Grzechnik, wieloletnia dyrektor LO w Sobieszynie. Dzięki niej i jej siostrze, Marcie Góreckiej-Tymoszuk, ukazały się drukiem wiersze dotychczas pisane "do szuflady". Tomik zawiera utwór "Dziękując Bogu", napisany jedenaście lat temu, podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II.