Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego swój rodowód wywodzi spośród pracowników WSK PZL Świdnik.

Początek RSTK dała malarska grupa "Kolor" założona w 1981 roku.
Amatorsko malujący, piszący i fotografujący 21 grudnia 1984 roku powołali do życia swoje Stowarzyszenie.

We wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego figurują nazwiska członków-założycieli:
Lucjan Stefański (poeta, były prezes RSTK, założyciel i koordynator grupy poetyckiej "VENA"),
Iwona Małgorzata Skassa (poetka, wieloletni wiceprezes RSTK),
Teresa Sobestjańczuk (poetka, były wiceprezes RSTK),
Kazimierz Kalinczuk (długoletni prezes RSTK, obecnie wiceprezes ds. merytorycznych),
Zygmunt Szponar (fotograf, szef sekcji foto, wieloletni komisarz wystaw fotograficznych, obecnie skarbnik)
Pierwszym prezesem ZW RSTK został Jan Mamcarz. Po nim kolejno tę funkcję sprawowali: Piotr Lewndowski, Lucjan Stefański, Kazimierz Kalinczuk.

Statut RSTK został zatwierdzony 18 listopada 1990 roku.
W ramach RSTK działają: malarska Grupa "Kolor", sekcja literacka i fotograficzna.

Co roku od 20 lat RSTK organizuje konkurs o ogólnopolskim zasięgu - Prezentacje Twórczości.

Po wyborach 2 grudnia 2012 roku we władzach ZW RSTK znaleźli się:

linia

zarząd

 

prezes

Aneta Wysmulska-Pawlaczyk
PREZES

vce prezes finanse

Kazimierz Kalinczuk
V-CE PREZES

vce prezes artystyczne

Antoni Sylwester Muszyński
V-CE PREZES

sekretarz

Jan Tarajko
SEKRETARZ

rzecznik

Katarzyna Szajewska
RZECZNIK

skarbnik zygmunt szponar

Zygmunt Szponar
SKARBNIK