Literatura

Aneta Wysmulska PawlaczykAneta Wysmulska-Pawlaczyk - "piszę od studenckich czasów, głównie do szuflady. W 2008 roku dwa opowiadania ("Pies" i "Oczy") opublikowało jako debiut "Własnym Głosem", czasopismo Rady Krajowej RSTK.
W 2008 roku kilka moich wierszy ukazało się w wydawnictwie RSTK pt. "Promenada"
Za opowiadanie pt."Hotel" w 2011 roku otrzymałam III nagrodę w Ogólnopolskich Prezentacjach Twórczości"