Literatura

Maria Szczesna JeleniewskaMaria Szczęsna-Jeleniewska - poetka, malarka.

Członek Związku Literatów Polskich w Lublinie.
W uznaniu za wieloletnią działalność i twórczość literacką odznaczona m.in. odznaką "Zasłużony działacz kultury" przez Ministra Kultury i Sztuki (1997), Medalem Prezydenta Miasta Lublina (2012) oraz Złotą Odznaką RSTK.
Na przestrzeni ponad 30-letniej działalności literackiej zdobyła kilkadziesiąt nagród i wyrożnień w konkursach ogólnopolskich.

Autorka 10 tomików poezji oraz współautorka kilkudziesięciu antologii i almanachów.
Autorka reportaży, tekstów piosenek ("Otrzymałam w spadku dar życia", Łódź).
Uczestniczka ponad 100 spotkań autorskich w różnych środowiskach na terenie całego kraju.
Jej twórczość była wielokrotnie prezentowana w TV i radio, drukowana na łamach prasy ogólnokrajowej.
Były długoletni członek Zarządu.
Kilka razy prowadziła warsztaty poetyckie w ramach Prezentacji Twórczości.

Jedenasty z kolei tomik poezji p. Marii nosi tytuł "Nie zgasić uśmiechu" i jest dedykowany dzieciom i wnukom.
We wrześniu tego roku odbędzie się jej wieczór autorski z wierszami z tegoż tomiku, w którego wstępie autorka pisze: "(...) Ujęta tu jest główna tematyka słowa - MIŁOŚĆ - ogólnie uznanej za banalną.
Tutaj ta banalność nabiera znaczenia poprzez rozszerzenie uczuć skierowanych do patriotuzmu, erotyki i uwielbienia Boga - Stwórcy świata. WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ - trzy części tematycznie oddzielone.
Czy wiersze poruszą wrażliwość Czytelnika i głębiej się w nie wczuje - tego życzyłaby sobie autorka tego tomiku."
Informacje o wieczorze autorskim ukażą się na naszej stronie tuż po wakacjach.