Plastyka / Malarstwo

malgosia motylMałgorzata Motyl - Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku wychowanie plastyczne - specjalizacja malarstwo. Dyplom w 2001 roku z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Żukowskiego.

Nauczyciel dyplomowany odzieżowych przedmiotów zawodowych, projektowania i reklamy, a obecnie hotelarstwa i gastronomii w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i RSTK. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego.

Wzięła udział w 2 wystawach indywidualnych i 13 zbiorowych, m. in. „Autograf 2001” - Zamek Lubelski, 11 Wschodni Salon Sztuki - Galeria BWA Lublin, „Obraz Roku 2001” - miesięcznik Art & Business, Galeria C – Ciechanów, Fundacja Dokumentacji Dziedzictwa Kultury Narodowej Polski – Konsulat RP – Rzym, Association Entreprendre – Avignon. II nagroda na VI Ogólnopolskich Prezentacjach Twórczości.

Autorka wielu lokalnych uroczystości i pokazów mody. Udział w happeningach i akcjach charytatywnych. Odznaczona honorową odznaką ZIW RP i Amicus Civitatis. Interesuje się kuchnią molekularną i florystyką.