Anna Witek

Ziemia płacze

Przystań chwilę pomyśl
Ziemia cię wzywa - dlaczego
Kto Matkę Ziemię niszczy i rani
Sprzątając dom

Kto drąży rany świata na ciele
Już tak nie oddycha
Jak w minionej epoki dobie
Od lasów do rzek.

Świat się zmienia, życie umyka
Trzecie tysiąclecie u progu wita
Płacząca ziemia

Wioski i miasya potop zalewa
Idziemy do Boga
Prosimy aby się nie gniewał
Czy potrafimy myśleć jeszcze
To przez nas serce ziemi kołace
Stworzeni jesteśmy na wieczną prawdę
Co mamy w sercach?
Dlaczego lud płacze...?