Jerzy Jarosz

Dziękując Bogu

Jego Ręką Napisanej
Księgi Wszechświata, którego
Jednej lub więcej stron zapisał
drogę życia naszego Wielce
Błogosławionego Jana Pawła II
w stronach Jego życia zapisane
było powołanie Go na Tron
Piotrowy by głosił Słowo Boże
by prowadził nasz Lud Ziemi
do Prawdy Wiary w Boga
Najwyższego. Czynami swoimi
słowami prosząc Najwyższego
by wpisał w Księgi Naszego Życia
Barwy Szczęścia w Księgach
Wszechświata.
Dziękujemy Bogu za tak szacownego
Rodaka za Jego czystość słowa i duszy.
Dziękujemy naszemu Najwyższemu
Zawsze tu na Ziemi,
Czy jesteśmy w kraju
Czy na krańcu świata
że mamy tak Wspaniałego Brata -