Aneta Wysmulska-Pawlaczyk

Zostawionych bez jałmużny
nie nakarmione psy
ręce które ostygły bez moich
nie wypowiedziane wyznania
Wybacz mi Panie