561119 lipca o godzinie 17.00 rozpoczęło się spotkanie autorskie poetki i malarki Jadwigi Marcinek, połączone z wystawą jej prac.
Wieczór zainaugurowali Dyrektor Biblioteki Mirosław Król oraz artystka.

Wystawę obrazów można oglądać jeszcze przez tydzień w Sali Wystawowej Miejsko-Powiatowej biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, przy ul Niepodległości 13, w godzinach pracy Biblioteki.
Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biblioteka jest czynna poniedziałki w godz. 9-15, w pozostałe dni 10-18; w soboty nieczynne.