grupa kolorPogoda dopisała i Grupa "Kolor" w składzie: Małgorzata Motyl, Jadwiga Marcinek, Anna Witek, Marek Reszka - pomysłodawca i organizator happeningu oraz Robert Bąk malowali na żywo, mając za widownię przechodniów korzystających z pięknego niedzielnego popołudnia.
Dwa blejtramy opanowały panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wyniku czego powstały dwa interesujące obrazy.
Dyskretnych instruktaży malującym udzielali Marek Reszka i Małgosia Motyl.

W wyniku wspólnej zabawy powstało 5 obrazów oraz ręcznie malowana zastawa grillowa.
Obraz p. Eleonory Kosińsińskiej, zgodnie z wolą autorki, zostanie przekazany na doroczną loterię Honorowych Dawców Krwi, która odbędzie się w listopadzie.

Wystawa namalowanych na happeningu płócien wkrótce na stronie internetowej.

Dziękujemy za wspólną zabawę!
I za przyniesienie sztalug.

Zapraszamy w przyszłym roku!