Odbędą się tradycyjnie w Kruszwicy-Kobylnikach, w dn. 12-15 września 2019.
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2019 (decyduje data stempla pocztowego).
Zapraszamy do udziału w imieniu bydgoskiego oddziału RSTK.